İşlerimiz

Hakkımızda

Referanslarımız

İşlerimiz

İletişim


Arkeolojik bulgular ışığında Sümer yazı sistemi "bilinen" en eski yazı sistemidir. Sümer rahipleri yazıyı, tapınak ve depolarda bulunan malları kaydetmek amacı ile kullanmışlardı.
Yazının gelişmesine ve her toplumun kendi içinde ortak bir anlam üretmesine bağlı olarak iletişim de yeniden biçimlenmeye başlamıştır.
Günümüzde de bilginin geleceğe aktarılmasının en önemli aracı yazıdır. Kişiler ve kurumlar çeşitli alanlarda kendilerini ifade edebilmek, hizmetlerini tanıtmak amacıyla yazıyı kullanırlar. Kullanılan metinlerdeki sözcük seçimleri ve anlatım tarzı kişi ve kurumların imajını olumlu ya da olumsuz etkiler. Bu nedenle kelimelerin doğru seçilmesi, anlatım tarzının hedef kitleye uygun olması, dilin doğru kullanılması çok önemlidir. Kendi alanlarında uzman olan kişiler mesajlarını aktarırken unutmamalıdır ki anlaşılmamaktan daha kötüsü yanlış anlaşılmaktır.
Bu nedenle Tetis Medya Ajansı olarak sahip olduğumuz bilgi birikimi ve edindiğimiz tecrübe ile kişi ve kurumlara yazım hizmeti sunarak onların kendilerini doğru ifade etmelerine katkı sağlıyoruz. Gerek konuşma metinlerinde, gerekse yazılı kaynaklarda redaksiyon ve editörlük hizmetleri ile istenen mesajın hedef kitleye doğru şekilde aktarılmasını sağlıyoruz.

“İyi yazılar, anlaşılması kolay, yazılması zor olan yazılardır.”

Wang Chung

Yazı

* Sosyal medya metinleri
* Editörlük
* Redaksiyon
* Konuşma metinleri
* Makale
* Tez

Fotoğraf günümüz iletişiminin en önemli araçlarından bir tanesidir. Kişiler ve kurumlar kendilerini ifade etmek için pek çok alanda fotoğrafa başvururlar. Kişisel veya kurumsal internet sitelerinde, sosyal medya alanlarında, basılı tanıtım çalışmalarında fotoğraf kullanımı büyük bir önem taşır.
Johann Heinrich Schulze ile 1725’te, cam şişe içindeki gümüş nitrat çözeltisi ile başlayan fotoğraf serüveni yaşanan dijital devrim ile zirve noktasına ulaşmıştır. Fotoğraf kimyasal işlemlere gerek duyulmaksızın bütünüyle sayısal teknoloji ve bilgisayar teknikleriyle basılabilir, işlenebilir hale gelmiştir.
Dijital kameralar ve cep telefonları ile birlikte fotoğraf günümüzde en geniş kullanım oranlarına ulaştı. Günümüzde her saniye binlerce fotoğraf çekilip internette yayınlanıyor. Süreli yayımlardan afişlere yüzlerce farklı basılı tanıtım çalışmasında fotoğraflar kullanılıyor.
İster anı amaçlı, isterse profesyonel tanıtım amacıyla kullanılacak olsun fotoğrafın ışık, kadraj ve netlik ayarlaması bilgi ve tecrübe gerektiren bir konudur. Fotoğrafın çekimi, düzenlenmesi ve basımı büyük özen gerektiren bir uğraşıdır. Tetis Medya Ajansı olarak anı veya tanıtım amaçlı fotoğraf çekimlerini tecrübeli çalışanlarımız ve üst düzey ekipmanlarımız ile gerçekleştiriyoruz.

“Kitle iletişimine yönelik tüm icatlarımızdan, resimler hala en evrensel olarak anlaşılmış dili konuşuyor.”

Walt Disney

Fotoğraf

* Ürün fotoğrafı
* Katalog çekimi
* Moda çekimi
* Mimari fotoğraf
* Doğum ve bebek fotoğrafı
* Düğün fotoğrafı
* Etkinlik çekimi
* Mekan çekimi

Grafik ve tasarımın asıl çıkış noktası sanayileşme ve modern yaşama geçiş ile özellikle de fotoğrafın keşfi ile ortaya çıkan İzlenimcilik ve Post-İzlenimcilik akımlarının sonrasında başlamıştır. Çünkü resim sanatı farklı bir yöne ilerlemeye başlamış ve grafik, afiş, ürün katalogları vb. öne çıkmaya başlamıştır. Gazetenin ortaya çıkmasıyla beraber reklam ve tanıtım öne çıkmıştır. Bu alanlarda ilk çalışanların resimsel özellikleri önde, tipografik özellikleri geri planda kalıyordu. Fakat baskı tekniklerinin ilerlemesi, fotoğrafın geliştirilmesi ve tipografinin önem kazanması ile özellikle afiş tasarımı ve dolayısıyla grafik sanatlar resimden ayrı, tasarımın birer dalı olarak ortaya çıkmıştır.
Tasarımın başlangıç noktası istek ve ihtiyaçların doğru belirlenmesidir. Hedef kitlenin özellikleri göz önünde bulundurularak kurumsallığı yansıtan, anlaşılabilir görsellere sahip ve hepsinden önemlisi özgün bir tasarım ortaya konulmalıdır. Kullanılan renkler, görseller, yazı tipi ve boyutu hepsi bir bütünün parçalarıdır.Tetis Medya Ajansı olarak kitap ve süreli yayımlardan afiş, broşür, billboard, stant vb. tanıtım materyallerine; kurumsal kimlik çalışmalarından sosyal medya görsellerine kadar geniş bir yelpazede tasarım çalışmaları yürütüyoruz.

“Tasarım yaptığımız her şeydedir, ama aynı zamanda o şeylerin arasındadır. Zanaat, bilim, hikaye anlatmı, propaganda ve felsefenin karışımıdır.”

Erik Adigard

Tasarım

* Dergi
* Broşür
* Reklam
* İlan
* Fotoğraf Manipülasyon
* Kurumsal kimlik
* Web tasarımı
* Sosyal medya görselleri
* Katalog
* Kitap

Baskı alanındaki ilk uygulamalarla asırlar önce Mezopotamya’da karşılaşılır. Kil ve balmumu silindirler üzerine oyulan yazılar farklı yüzeyler üzerine aktarılır. Dünyada ilk baskı aracının ise Gutenberg tarafından 1445 yılında “Kırk iki Satırlı İncil” adı verilen Kutsal Kitap’ın basımı ile gerçekleştirildiği kabul edilir. 1818’de Paris’te Fransız matbaacısı Pierre Lorilleux çabuk kuruyan basım mürekkebini bularak daha hızlı baskı yapma olanağını sağlamış, 1827’de Nicephore Niecep tarafından bulunan fotoğraf, daha sonraki yıllarda geliştirilmiş ve böylelikle basında klişecilik dönemi başlamıştır. Bu tarihten sonra klişeler yapılarak gazetelere resim basılması sağlanmıştır.
19. yüzyıldan sonra artık ister tabaka, ister bobin kâğıda hızlı baskı yapabilen mekanik baskı makineleri geliştirildi. 1905 yılında ofset baskı tekniği Amerikalı Ira W. Rubel ve Alman Caspar Hermann tarafından bulundu ve günümüze kadar ofset teknolojisi büyük bir gelişme kaydetmiştir. Dijital baskı teknolojisi ise hızı sayesinde sektöre yeni olanaklar sağlamıştır.
Tetis Medya Ajansı olarak teknolojik yenilikleri takip ederek, çözüm ortaklarımızla beraber ihtiyacınız olan her alanda uygun yöntemle yüksek kalite baskı hizmeti sağlamaktayız.

Baskı

* İlan
* Promosyon ürünleri
* Yıllık
* Faaliyet raporu
* Kurumsal kimlik
* Katalog
* Kitap
* Dergi
* Broşür

Bize Ulaşın

TetisMedyaAjansi

TetisMedya

TetisMedya

0535 417 20 50

Tetis Medya © 2019